Stichting ArtIndustria heeft tot doel:
 

De oprichting, vestiging en exploitatie van een museum voor “Industrie als onderwerp van kunst”

met de opdracht:

 • Realistische Industriekunst in de openbaarheid brengen,
  Veelal bevinden deze werken zich in bedrijfscollecties en zijn daarmee voor publiek ontoegankelijk.
   
 • Een eigen collectie Industriekunst verwerven
  Teneinde in de toekomst als museum zelf te beschikken over (een) permanente expositie(s).
   
 • Wisselexposities organiseren van werk van industriekunstenaars uit binnen- en buitenland.
   
 • Bekendheid geven aan “De Industriekunst”
  Om zo te komen tot algemene erkenning daarvan als volwaardige vorm van kunst.
   
 • Collecties uitwisselen van en met diverse Industrie- en aanverwante musea
"Stoomspinnerij
Rigtersbleek"
gouache
Rein Nijhof
 
Industrie als onderwerp van kunst
Mijnwerker
sculptuur, in wording
Keith Maddison

Wat te verstaan onder industrie als onderwerp van kunst?

Alle realistische kunstwerken, die op enigerlei wijze een beeld geven van wat door toedoen van de mens is ontstaan en wat ook zijn opdracht is: het ontginnen en cultiveren van de aarde, tot welzijn van allen.

De kunstwerken met industrie als onderwerp betekenen dus een blijk van waardering voor de “gewone” mens, die door arbeid het dagelijks brood verdient. In dit museum zal elke bezoeker zich dan ook daarin persoonlijk gewaardeerd mogen weten.

Kunst en het bedrijfsleven
 

De idee voor dit “Museum voor de Industrie als Onderwerp van Kunst” is ontstaan uit het verlangen om een eigen platform te bieden aan die kunstenaars, die zich in hun werk wijden aan de industrie als onderwerp. Het biedt de gelegenheid om bestaande collecties van bedrijven, welke in het verleden vervaardigd werden, voor het publiek toegankelijk te maken.

ArtIndustria wil naast museum ook een locatie zijn waar bedrijven elkaar kunnen ontmoeten rondom de geëxposeerde kunstcollecties.

Krukasslijperij Mark van Schaick
olieverf
Nico M. Peeters
 
 
Locatie en financiering
"Futurisme 1936" Texaco Station Nijmegen
olieverf/grisaille
Araun Gordijn

De Stichting ArtIndustria (i.o.) zoekt funding en huisvesting en doet een beroep op bedrijven en cultuurfondsen.

Bij voorkeur wordt omgezien naar een locatie in de stad Utrecht, welke door de centrale ligging een knooppunt is van transportactiviteiten, met als industrieel museaal hoogtepunt het Nederlands Spoorwegmuseum.

Vanzelfsprekend zijn subsidies en donaties noodzakelijk om het beoogde doel van ArtIndustria te realiseren. Daarom worden partijen benaderd en tezamen met alle overige geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld tot sponsoring en/of participatie: Als eerste fondsen voor de initiatie en vervolgens financiële middelen voor huisvesting, inrichting en exploitatie.

Dit plan heeft de potentie uit te groeien tot een internationaal museum van allure, wat door investering in Industriekunstwerken waardevast zal zijn en zelfs zal toenemen in waarde naargelang de erkenning en waardering van industriekunst als volwaardige kunstvorm gaat plaatsvinden.

Contactgegevens
 

Stichting ArtIndustria

Beukeboom 32
4101 VL Culemborg

Vossenschanslaan 9
3445 EB Woerden

E-mail:
info@ArtIndustria.nl

Website:
www.ArtIndustria.nl

Bankrelatie: Postbank 4663239

KvK-nummer: 30207514

Dokhaven RDM (detail)
olieverf
Nico M. Peeters
 
 
Comité van Aanbeveling

Dhr. J. de Roode, directeur Roodhart Emission Control B.V., Rotterdam

Dhr. M. van Schaick, directeur Mark van Schaick Marine Services B.V., Schiedam

Dhr. H.A. Ruysch Lehman de Lehnsfeld, directeur Ruysch Technical-Agencies Holland B.V., Zutphen